Ką slepia skleidžiamas melas ?

Ką slepia skleidžiamas melas ?

„Tauragė gali pasidžiaugti viena mažiausių šilumos kainų visoje Lietuvoje. Pagal šilumos kilovatvalandės pigumą Tauragė pirmą kartą užima tokią aukštą poziciją – antrą vietą tarp Lietuvos miestų“ . Tai citata iš laikraščio „Tauragės žinios“  š. m. gruodžio mėn. 14 diena. Pasidžiaugti tikrai yra dėl ko, nes tauragiškiai beveik dešimtmetį už šilumą moka vieną iš mažiausių kainų visoje Lietuvoje. Šilumos kainų palyginimas, tarp Lietuvos šilumos tiekėjų Lietuvoje, prasidėjo 2010 metų sausio mėnesį. Nuo tada šilumos kainų palyginimai vyko tarp 49 – 51 šilumos tiekimo įmonių. Per tą laikotarpį Tauragės šilumos kaina nebuvo nukritusi žemiau 16 vietos ( 2018 m. gegužės mėn., žr. grafiką ). Klausimas paprastas - kodėl „Tauragės žinioms“ prireikė meluoti  teigiant, kad „Tauragė pirmą kartą užima tokią aukštą poziciją - antrą vietą tarp Lietuvos miestų“ ?  Faktai, fiksuoti 2 ...

Naujausia emigracijos statistika negailestinga ir Tauragei

Naujausia emigracijos statistika negailestinga ir Tauragei

Nuo 1990 m. iki 2018 m. sausio 1 d. iš Lietuvos jau emigravo per 977 tūkst. žmonių. Emigracija Lietuvoje jau dešimtmetį įvardijama kaip viena iš didžiausių šalies problemų. Apie ją nuolat rašoma spaudoje, kuriami planai jai pažaboti, tačiau emigrantų skaičius išlieka didžiulis. Labiausiai liūdina tai, kad apie 40 % emigrantų neplanuoja grįžti į Lietuvą ir tik 17 % jų savo namais laiko Lietuvą ! Emigracija labai palietė ir Tauragės kraštą. Nuo 2001 m. Tauragės rajone gyventojų sumažėjimas pasiekė beveik 15 %, ypatingai paskutinių trijų metų auganti emigracija kelia dar didesnį nerimą ir susirūpinimą. 2018 m. tendencijos išlieka panašios.      Tauragės savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija ...

Viešas paklausimas merui S. Mičiuliui

Viešas paklausimas merui S. Mičiuliui

Į visus paklausimus, kuriuos mes esame teikę jums ir administracijos direktoriui M. Petraičiui, gaudavome atsakymus, kad „ ...viešojo administravimo subjektas turi teisę nepateikti atsakymo į klausimus...“, „ Tarybos narys turi teisę gauti informaciją tik su rengiamais nagrinėti arba nagrinėjamais klausimais savivaldybės taryboje“ arba „ ...neturime teisinio pagrindo tenkinti jūsų prašymų“. Tikėtina, kad ne tik jūs, bet ir administracijos direktorius puikiai žinote, kad ne vien tarybos narys, bet ir kiekvienas savivaldybės gyventojas turi teisę gauti informaciją bei paaiškinimus apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veiklą ar veiksmus – kas ir kodėl daroma. Tai užtikrina Lietuvos respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai. Ankstesni jūsų atsakymai buvo tik biurokratinis atsirašinėjimas ir įstatymų nevykdymas. Gal šventini ...

Liberalų agresyvios savigyros vaisiai

Liberalų agresyvios savigyros vaisiai

Opozicijos priedermė yra ne tik kontroliuoti valdžią, bet ir atskleisti jos veidmainiškumą bei agresyvios savigyros elementus, kurie dažnai dezinformuoja visuomenę. Gaila, bet Tauragės valdžia veidmainiškumo ir agresyvios savigyros elementus yra gerai įvaldžiusi, o dezinformacija sklinda net per oficialius viešinimo kanalus. Laisvosios rinkos institutas jau aštuonerius metus kiekvieną lapkritį pateikia savivaldybių indeksus, t. y., įvertina savivaldybes pagal 9 veiklos sritis, kuriose sprendimus priima pačios savivaldybės. Suprantama, kad vertinti galima tik praėjusį laikotarpį, surinkus atitinkamą informaciją. Laisvosios rinkos institutas š. m. lapkričio 19 d., pateikdamas „Savivaldybių indeksus“, taip ir teigia, kad, įvertinus 2017 metų veiklos rezultatus, Tauragės savivaldybei skiriama 60 balų, ir kartu su Kėdainių bei Panevėžio rajonais užėmė 9 – 11 vietas. Ra ...

Kaip kalbos, kultūros, bei etiketo studentai sėmėsi iš mero monologo apie stalinizmo apraiškas

Kaip kalbos, kultūros, bei etiketo studentai sėmėsi iš mero monologo apie stalinizmo apraiškas

Bet apie viską – nuo pradžių. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje, kuris vyko spalio 30 d., Tauragės r. sav. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas pareiškė, kad rajono tarybos nariai, norintys gauti informaciją reikiamu klausimu, bendra tvarka raštu paklausimą turi teikti Vieno langelio aptarnavimo tarnybai. Praėjusiame jungtinių komitetų posėdyje dar kartą iškėliau šį klausimą dėl tokios, mano nuomone, absurdiškos situacijos, tačiau meras Sigitas Mičiulis pradėjo kalbėti apie kažin kokius iškreiptus faktus, savivaldybės darbuotojų surinktų duomenų pertikrinimą, ir kad tą daryti būtinai turi administracijos direktorius  arba pavaduotojas . Tokiu atveju man natūraliai kilo klausimas – ar savivaldybėje įvesta cenzūra, ar darbuotojai liberalų valdymo laikotarpiu staiga tapo tokie nekompetentingi, kad jų darbą dar reikia pertikrinti pač ...

Close