Kaip kalbos, kultūros, bei etiketo studentai sėmėsi iš mero monologo apie stalinizmo apraiškas

Kaip kalbos, kultūros, bei etiketo studentai sėmėsi iš mero monologo apie stalinizmo apraiškas

Bet apie viską – nuo pradžių. Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdyje, kuris vyko spalio 30 d., Tauragės r. sav. Administracijos direktoriaus pavaduotojas Vytautas Navickas pareiškė, kad rajono tarybos nariai, norintys gauti informaciją reikiamu klausimu, bendra tvarka raštu paklausimą turi teikti Vieno langelio aptarnavimo tarnybai.

Praėjusiame jungtinių komitetų posėdyje dar kartą iškėliau šį klausimą dėl tokios, mano nuomone, absurdiškos situacijos, tačiau meras Sigitas Mičiulis pradėjo kalbėti apie kažin kokius iškreiptus faktus, savivaldybės darbuotojų surinktų duomenų pertikrinimą, ir kad tą daryti būtinai turi administracijos direktorius  arba pavaduotojas . Tokiu atveju man natūraliai kilo klausimas – ar savivaldybėje įvesta cenzūra, ar darbuotojai liberalų valdymo laikotarpiu staiga tapo tokie nekompetentingi, kad jų darbą dar reikia pertikrinti pačiam administracijos direktoriui ar jo pavaduotojui? Dar pagalvojau, kad gal tą cenzūros praktiką savivaldybės darbuotojai parsivežė iš saulėtos Ispanijos, kur kaip tik neseniai už mokesčių mokėtojų lėšas ir vyko pasisemti patirties, kaip dirbti Vieno langelio principu. Sakė, mintys susigulės, pradės teikti pasiūlymus... Tai gal čia vienas iš jų?

Noriu priminti, kad būdamas Tauragės r. sav. Tarybos nariu ir švietimo, kultūros ir sporto komiteto nariu nuolat domiuosi, kiek vaikų laukia eilėje į vaikų darželius, kiek jų yra darželių grupėse, kokia situacija  vaikų darželiuose. Neklausiau vardų ar pavardžių, adreso ar telefono numerio, mamos ar tėčio vardo, jokių kitų asmeninių duomenų, man tai neįdomu ir neaktualu, klausiau tik skaičiaus. Kas bent kiek domisi darželių padėtimi Tauragės rajone, žino, kiek kartų kėliau klausimą dėl trūkstamų vietų juose, dėl galimų sprendimo būdų, todėl nesuvokiu, kodėl man, Tarybos nariui, paprasčiausias plikas skaičius yra taip sunkiai prieinamas?

Dar įdomiau vyko toliau – tarybos posėdyje viešint Kauno kolegijos Tauragės skyriaus studentams (tai buvo jų išvažiuojamoji paskaita apie kalbos kultūrą, etiketą ir pan.), meras Sigitas Mičiulis tik dėl jam suprantamų priežasčių netikėtai pradėjo vesti improvizuotą istorijos paskaitą apie Akmens amžių, stalinizmą, bolševizmą, komunistus ir jų apraiškas bei nykstamumą. Įdomumo dėlei, galiu net pacituoti: „Gerb. Tarybos nariai, matau – šiandien daug jaunimo, ir noriu pasakyt, Akmens amžius baigėsi ne dėl to, kad baigėsi akmenys, manau, kad stalinizmo ir bolševizmo apraiškos išnyks greičiau nei komunistai“. Sutrikęs dėl tokių jo minčių viražų – nuo darželinukų, įstatymų ir iškreiptų faktų iki Akmens amžiaus bei visokių kitokių apraiškų – perklausiau mero, ar jis pats suprato, ką dabar pasakė? Bet išgirdau tik sunkų atodūsį ar krenkštelėjimą, kai tuo tarpu susirinkę studentai gilinosi, kurioje vietoje čia tas etiketas ir kalbos kultūra...

 

Tauragės r. sav. Tarybos narys dr. Arūnas Beišys

 

Close