Liberalų agresyvios savigyros vaisiai

Liberalų agresyvios savigyros vaisiai

Opozicijos priedermė yra ne tik kontroliuoti valdžią, bet ir atskleisti jos veidmainiškumą bei agresyvios savigyros elementus, kurie dažnai dezinformuoja visuomenę. Gaila, bet Tauragės valdžia veidmainiškumo ir agresyvios savigyros elementus yra gerai įvaldžiusi, o dezinformacija sklinda net per oficialius viešinimo kanalus.

Laisvosios rinkos institutas jau aštuonerius metus kiekvieną lapkritį pateikia savivaldybių indeksus, t. y., įvertina savivaldybes pagal 9 veiklos sritis, kuriose sprendimus priima pačios savivaldybės. Suprantama, kad vertinti galima tik praėjusį laikotarpį, surinkus atitinkamą informaciją. Laisvosios rinkos institutas š. m. lapkričio 19 d., pateikdamas „Savivaldybių indeksus“, taip ir teigia, kad, įvertinus 2017 metų veiklos rezultatus, Tauragės savivaldybei skiriama 60 balų, ir kartu su Kėdainių bei Panevėžio rajonais užėmė 9 – 11 vietas. Raštingiems žmonėms visiškai suprantama, kad „indeksas“ nustatytas už 2017 metų veiklą. Klausimas paprastas – kodėl savivaldybės tinklalapyje skelbiama neteisinga informacija? Ar savivaldybės meras, kuris atsakingas už teisingos informacijos skleidimą, gali atsakyti į šį klausimą? Administracijos direktoriaus neklausiame, nes jis neteisingos informacijos skleidimu tiesiog mėgaujasi. Jo pateiktoje diagramoje visų nurodytų metų vertinimas yra neteisingas (žr. 1 pav.), ne 2014 m. savivaldybė buvo įvertinta 47 vieta, bet 2013 m. (žr. 2 pav. ), o 2018 metų vertinimo dar nėra ir negali būti, nes jų vertinti neįmanoma – metai nesibaigę. Kodėl, klaidinant gyventojus, skubama įsivertinti 2018 metus? Gal nebesitikima gerų rezultatų, o gal prieš rinkimus norima užpildyti visus kadencijos metus gražiais skaičiais?

 

Savivaldybės aukštas vertinimas yra geras ženklas, tačiau ne visada užimta vieta yra pagrindinis rodiklis. Svarbiausia, kaip įvertintos veiklos sritys, kokie galutiniai balai. 2017 metų savivaldybės veikla buvo įvertinta 60 balų, taip, kaip ir 2016 metų – 60 balų (žr. 3 pav.). Nors ant pakylos ir pakilome vienu laipteliu, bet tai tik kitų savivaldybių blogesnio vertinimo dėka. Savivaldybės vadovams ne savigyra reikėtų užsiimti, o susirūpinti, kodėl kai kuriose srityse savivaldybės veikla prastėja palyginti su tais pačiais, valdžios taip mėgstamais lyginti – 2014 metais.

2017 metais Tauragės savivaldybė „Biudžeto vykdymo“, „Mokesčių“, „Švietimo“, „Sveikatos ir socialinės rūpybos“ (žr. 3 pav.) ir „Investicijos ir plėtra“ (žr. 4 pav.) srityse įvertinta prasčiau nei 2014 metais, jau nekalbant apie palyginimą su 2015 metų vertinimu. Verta priminti, kad 2015 metų savivaldybės geras vertinimas – 65 balai (žr. 3 pav.) buvo ne dėl liberalų nuopelnų, o dėl socialdemokratų, valstiečių bei „Tvarkos ir teisingumo“ partijoms atstovaujančių tarybos narių daugumos patvirtinto biudžeto, kuriame ir buvo sprendžiami švietimo, sveikatos, socialinės rūpybos, mokesčių, investicijų ir plėtros bei kitų sričių klausimai (žr. 3 pav. ir 4 pav.). Administracijos direktoriui ir merui reikėtų lygiuotis į tuos metus.

Jeigu veiklos sritį „Investicijos ir plėtra“, kuri įvardijama kaip palankių verslo sąlygų užtikrinimas, palygintume su 2010-2012 metais, tai klausimų, kodėl 2017 m. taip nukritome, iškyla dar daugiau (žr. 4 pav.). Kaip tada vertinti 2017 m. padėką už „Versliausią savivaldybę“ ir pagyras esamai valdžiai arba 2017 m. nominaciją merui „Profesijos riteris“ už investicijų pritraukimą ir darbo vietų kūrimą? Kas klysta – VŠĮ „Versli Lietuva“, Lietuvos pramonininkų konfederacija ar Laisvosios rinkos institutas? Ar savigyra taip susuko galvas valdžios vyrams, kad jie užmiršo ir „Švietimą“, ir „Sveikatą bei socialinę rūpybą“, ir „Biudžeto vykdymą“. Besigirdami apie palankiausias sąlygas verslui, matyt, kai ką pražiūrėjo, nes 2017 m. savivaldybės  vertinime atsirado štai tokie teiginiai – 2017 metais savivaldybėje mažiausiai išaugo veikiančių subjektų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų, vienas aukščiausių pagrindinių nekilnojamojo turto mokesčių tarifų, viena iš savivaldybių, kurioje 2017 m. nei vieno maršruto neaptarnavo privatūs vežėjai (kai tuo tarpu Šilutėje – 6,1%, Jurbarke – 4,5%, Kelmėje – 19,5% nuo visų maršrutų). Tauragės savivaldybei vadovaujantys liberalai per agresyvios savigyros uždangą nebepastebi žmogaus švietimo, sveikatos ir socialinės veiklos srityse.

Tik teisingos informacijos pateikimas ir gali atskleisti tikrąjį šios valdžios veidą – veidmainiškumą, nepagarbą tauragiškiams ir tokios agresyvios savigyros kėslus.

Tauragės savivaldybės tarybos socialdemokratų frakcija

Close