Skyriaus taryba

Aukščiausias skyriaus organas yra skyriaus narių  visuotinis susirinkimas arba konferencija, kurioje kas 2 metai renkama skyriaus taryba.     2017m.kovo 8d. įvyko Tauragės skyriaus ataskaitinė - rinkiminė konferencija, kurioje buvo išrinkta skyriaus taryba.

Skyriaus tarybos nariai:

1. Palmyra Gylienė
2. Jonas Purkus
3. Edmundas Kasparaitis
4. Rita Grigalienė
5. Vilma Kakštienė
6. Inga Nagaitienė
7. Efrema Bitinienė
8. Algimantas Macijauskas
9. Ina Kalvanienė
10. Darius Petrošius
11. Rimantas Cemnalianskis
12. Audrius Bitinas
13. Vladas Liekis
14. Nijolė Meilutienė
15. Gediminas Maškauskas
16. Orestas Kliunka
17. Virginijus Bartušis
18. Algirdas Mosėjus
19. Irmantas Mockus
20. Remigijus Tkorius
21. Matas Petraitis
22. Antanas Gaudiešius
23. Snieguolė Bastakienė
24. Rima Rimkutė
25. Pranas Petrošius
26. Viktoras Kovšovas
27. Stasys Lapė
28. Arūnas Beišys
29. Albinas Černauskas

Close